Hej!
FÖRE DU FELSÖKER...


Se till att du har senaste versionen av appen installerad och undvid Internet Explorer som webbläsare när du skapar quiz.