Bara 30%!

I programmet “Gympaläraren” på SVT har man tagit upp problematiken med barn och ungdomars minskade motionsvanor. Daniel, barnhälsoforskare på Karolinska Institutet i Stockholm är expert på barns motionsvanor. En mätning på 1000 barn visar på att endast 30% av dessa rör sig tillräckligt mycket. Det vill säga har 60 minuters intensivare aktivitet varje dag. Forskningen visar även att de vanor man har som barn smittar av sig framöver genom hela livet ända upp i, vuxen ålder. Källa hos SVT

Förändring - Nu!

"Vi måste bryta stillasittandet!
Har vi rätten att sätta elever ner 70-90% av skoldagen med tanke på vad vi vet idag om stillasittande och dess risker?”

Martin Lossman, föreläsare och idrottslärare
www.martinlossman.se

DMS